U Harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamları

U harfi ile süregelen kız isimleri sıralamasında çok fazla isim var diyemeyiz fakat anlamı derin isimler değil midir en mühimi? İşte sıralaması

Ubeyde Tanrının kölesi

Uçay Uçtaki ay

Uçkan Uçucu, uçan kuş, uçmaya düşkün, uçmayı seven, uçan

Ufuk Gökle yerin birleşir gibi göründüğü yer, anlayış, düşünce gücü

Uğan Eski Türklerde gök tanrısı, Güneş, Ogan

Uğur Şans, talih, insana iyilik getirdiğine inanılan

Uğuray Uğurlu ay

Uğurgül Uğurlu gül

Uğurtan Uğurlu sabah vakti, uğur getiren tan

Uhde Birinin yapmakla yükümlü olduğu iş, görev

Ulca Savaşta ele geçirilen mal, olca

Ulcay Rastlantıları düzenlediği, böylece de insanlara iyi ya da kötü durumlar hazırladığı sanılan şey, olcay, şans, talih

Ulufer Durgun sularda yetişen, yaprakları yuvarlak ve geniş, beyaz, sarı, mavi pembe Çiçekli bir su bitkisi olan nilüferin bir başka söyleniş biçimi

Ulun Ucunda temreni olmayan ok, sivri demirsiz ok

Ulus Aynı sınırlar içinde, aynı bayrak altında yaşayan insan topluluğu

Ulusal Ulusla ilgili

Ulvıye Yüce, yüksek, manevi yapısı öne çıkan

Ulya En yüce, en ulu, yüksek

Umar Çare

Umay Üzerinden geçtiği kişilere mutluluk getirdiğine inanılan kuş, Devlet kuşu

Umdu Umutlandı, istediği umut, istek

Umman Okyanus, büyük deniz

Umnise Kadın, ana

Umran Uygarlık, ilerleme

Umur Görgü, deneyim

Umut Ummaktan doğan iç erinci, umulan şey – Ümit, geleceğe güven duygusu

Urçuk Iğ, kirmen

Urçun Kurumuş iğde dalı

Uslu Yaramazlık etmeyen, huysuz olmayan, söz dinleyen

Usulca Yavaşça, duyurup sezdirmeden, belli etmeden, sezdirmeksizin

Utku Birçok emek ve çekinceli uğraşlar sonucu erişilen mutlu sonuç, yengi, zafer

Utkugül Yengi gülü, zafer gülü

Utkugün Yengi günü, mutlu günü, zafer günü, kazanılmış gün

Uygu Iki şey arasındaki uygunluk ilgisi

Uysal Yumuşak başlı, söz dinler, söz analar

Uzay Bütün varlıkları kaplayan sonsuz boşluk

Uzel Usta, becerikli

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir