Kız Bebeğinize Verebileceğiniz İsimler

Bir çocuğunuz mu olacak ?

İsim Arapça’dan Türkçe’ye geçmiş bir sözcüktür. Türkçesi addır.

İsimler, canlı-cansız, somut-soyut varlık veya olayların hepsini ayrı ayrı karşılayan kelimelerdir.

Bir başka deyişle, bir olgu veya kavramdan farklı olan her bir olgu veya kavramın o olgu veya kavramdan ayrı olarak tanımlamaya yarayan bir ismi vardır.

Ahmet, uçak, sayı, Rudolf, kırmızı, saat, akrostiş, fare sözcükleri birer isimdir.

Dil bilgisinde bazen isim sözcüğü fiil ve edat olmayan sözcükleri tanımlamak için de kullanılır; sıfat, zarf, zamir gibi gruplar bu sınıflamada isim soylu sözcük olarak kabul edilir.
“Şapka” sözcüğü, resimdeki varlığa karşılık gelen bir isimdir.

2017 – 2018 moda kız isimleri Kuranda Geçen Kız İsimleri Türkçede isimler genel olarak kabul edilen dört farklı şekilde sınıflandırılırlar:
Varlıkların Oluşlarına Göre, Varlıklara Verilişlerine Göre, Varlıkların Yapılarına Göre, Varlıkların Sayılarına Göre.